> over ons

Over ons

 
 

Wij zijn een ondogmatische geloofsgemeenschap. Wij zijn vrij in het verwoorden van ons eigen geloof. Geloven is heel persoonlijk waarbij niemand kan voorschrijven of verwoorden wat geloof inhoudt. Deze visie komt het meest duidelijk naar voren in een zelfgeschreven en verwoorde geloofsbelijdenis die een ieder vooraf aan de doop op volwassen leeftijd schrijft. Je hoeft niet gedoopt te zijn om mee te kunnen doen in de gemeente. 

In de tweewekelijkse vieringen gaan verschillende mensen voor. Op de zondag morgen om 10 uur vieren we een traditionele dienst. Hierin gaan verschilende mensen voor. Onze voorganger, leden en belangstellenden van de gemeente en predikanten van andere kerkelijke gemeenschappen. 

Op de zondagavond om 19 uur worden diensten georganiseerd met een bepaald thema. Dat levert een veelkleurig palet van interessante bijeenkomsten op. Onderwerpen als Taize, Iona, dialectdiensten, de betekenis van het kwaad en ontmoeting met de moslimgemeenschap uit Winterswijk. 

Na de diensten is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie met elkaar van gedachten te wisselen. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe vormen van gemeente-zijn in deze tijd. Een ieder die zich bij ons thuis voelt is welkom. 

Tijdens de zondagse diensten en alle andere activiteiten bieden wij de mogelijkheid om even de dagelijkse beslommeringen los te laten. In het aanbod wordt een verbinding gezocht met het eeuwige.


Vermaning

Vermaning is een heel oude Doperse uitdrukking. Al heel lang worden kerkgebouwen van Doopsgezinden “Vermaning” genoemd. Een woord dat in de huidige tijd niet zo positief overkomt, het wordt geassocieerd met een terechtwijzende vinger. Jammer, in vroegere tijden is vermanen juist iets heel positiefs, namenlijk Vermanen is je aansporen tot het goede. Nu klinkt een samenkomst in de Vermaning ineens heel anders.

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Winterswijk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl